Jarmark WSS "Społem"

Jarmark WSS "Społem"

Fotografie z jarmarku Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Giżycku. Wydarzenie odbyło się prawdopodobnie w drugiej połowie lat 70. XX w.