Otwarcie sklepu PSS "Społem", 1977 r.

Otwarcie sklepu PSS "Społem", 1977 r.

Fotografie dokumentujące otwarcie nowego sklepu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" na os. XXX-lecia PRL w Giżycku w czerwcu 1977 r.