Opis

Formularz spisowy ruchomosci poniemieckich użytkowanych przez Aleksandra Ignatiuka i jego rodzine po osiedleniu się w Łuczanach/Giżycku.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe