Dokumenty Aleksandra Ignatiuka

Dokumenty Aleksandra Ignatiuka

Aleksander Ignatiuk ur. 1912 r. w Kobryniu.
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Państwowej Średniej Szkole Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończył w 1931 r.

Później pracował jako agronom w Drohiczynie i Postawach. W 1944 r. wraz z rodziną przeniósł się do Wilna uchodząc przed zbliżającym się frontem. W styczniu 1945 r. przeniósł się do Białegostoku, gdzie został zatrudniony w Białostockiej Izbie Rolniczej.

Jako jej przedstawiciel został delegowany 5 lutego 1945 r. do Prus Wschodnich w celu organizowania polskiej administracji państwowej. Był w grupie, która organizowała administrację polską w Lötzen, późniejszych Łuczanach/Giżycku. Pracował w Urzędzie Ziemskim, później w Spółdzielni Powszechnej "Łuczanka". W latach 1948 - 1954 był wiceprezesem Powszechnej Spółdzielni Spożywców. W latach 1954 -1957 zatrudniony był w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowisku agronoma powiatowego. Później był kierownikiem sklepu Centrali Nasiennej, a następnie do emerytury w Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej. Związany ze Stronnictwem Ludowym, którego prezesem był do 1949 r.
Poniższe dokumenty prezentują jego działalność i życie w mieście.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.