Wyroby MZP [189]
Miniatura682x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik1170x12000.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik5194x53283.4MBPOBIERZ
Opis

Barakowóz - sklep obwoźny spożywczy Typ GO-T-BOS-2 produkcji Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Giżycku.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe