Rok dziecka [1]
Miniatura692x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik1186x12000.4MBPOBIERZ
Oryginalny plik5160x52205.1MBPOBIERZ
Opis

Przedstawiciele władz miejskich, oświatowych, ZHP i wojska podczas obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka w Giżycku, czerwiec 1979 r. Drugi od prawej Jerzy Piekarski, komendant giżyckiego hufca ZHP, obok Irena Berentowicz, naczelnik miasta, piąty od lewej Jaroslaw Pindur, sekretarz KM PZPR.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Międzynarodowy Rok Dziecka, 1979 r.