Kolekcja Mariana Juchniewicza

Kolekcja Mariana Juchniewicza

Kolekcja zawiera fotografie i kopie dokumentów z archiwum prywatnego Mariana Juchniewicza dotyczące pobytu jego rodziny na zesłaniu na Syberii i powrotu do Polski.