Kolekcja Piotra Suchockiego

Kolekcja Piotra Suchockiego

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Piotra Suchockiego z Rynu dotyczące pobytu jego rodziny na zesłaniu na Syberii