Kolekcja Ludmiły Patera

Kolekcja Ludmiły  Patera

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Ludmiły Patera dotyczące pobytu na zesłaniu na Syberii w Tajturce (rejon irkucki) i pierwszych lat po powrocie do Polski.