70. rocznica Rewolucji Październikowej, 1987 r.

70. rocznica Rewolucji Październikowej, 1987 r.