60. rocznica Rewolucji Październikowej, 1977 r.

60. rocznica Rewolucji Październikowej, 1977 r.