Odznaka Związku Młodzieży Socjalistycznej dla LO, 1976 r.

Odznaka Związku Młodzieży Socjalistycznej dla LO, 1976 r.

Odznaczenia członków szkolnej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej odznaką "Za zasługi dla ZMS", październik 1976 r.