Turniej ZMS, 1974 r.

Turniej ZMS, 1974 r.

Zdjęcia z inauguracji Wojewódzkiego Turnieju Związku Młodzieży Socjalistycznej, marzec 1974 r.