11. rocznica hufca ZHP w Giżycku

11. rocznica hufca ZHP w Giżycku