Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 1980 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 1980 r.