Wręczenie sztandaru Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, 1985 r.

Wręczenie sztandaru Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, 1985 r.