"Czepkowanie" w Liceum Medycznym, 1979 r.

"Czepkowanie" w Liceum Medycznym, 1979 r.