Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [11]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [11]
Miniatura699x7000.2MBPOBIERZ
Duży plik1199x12000.5MBPOBIERZ
Oryginalny plik5216x52205MBPOBIERZ
Opis

Delegacja radziecka, dowódca giżyckiego garnizonu i Franciszek Kulesza, I sekretarz KM PZPR w Giżycku (drugi z prawej), podczas uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich, Giżycko 1984 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.