Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [10]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [10]
Miniatura700x6880.2MBPOBIERZ
Duży plik1200x11790.4MBPOBIERZ
Oryginalny plik5269x51754.7MBPOBIERZ
Opis

Delegacja radziecka, dowódca giżyckiego garnizonu i Franciszek Kulesza, I sekretarz KM PZPR w Giżycku (drugi z prawej), podczas uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich, Giżycko 1984 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.