Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [12]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [12]
Miniatura700x6970.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x11940.3MBPOBIERZ
Oryginalny plik5231x52053.7MBPOBIERZ
Opis

Przedstawiciele władz partyjnych i miejskich oraz delegacji ZSRR przed rozpoczęciem uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku. Drugi z lewej Franciszek Kulesza, I sekretarz KM PZPR w Giżycku.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.