20 kolekcji

Archiwa giżyckich Sybiraków

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty z archiwów prywatnych członków Koła Związku Sybiraków w Giżycku

92 obiekty

Archiwalia Lötzen przed 1945 r.

Kolekcja zawiera archiwalia (dokumenty, zdjęcia, czasopisma etc) dotyczące historii miasta i jego mieszkańców do 1945 r.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

33 obiekty

Kolekcja Anieli Kisiel (dd Sendrowska)

Zdjęcia z okresu nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

16 obiektów

Kolekcja Barbary Perepeczko

Kolekcja zawiera Dzienniki i Rocznik pisane przez ojca Barbary Perepeczko, Witolda w latach 1918 - 1987 znanego i szanowanego giżyckiego społecznika i cenionego filatelistę.

15 obiektów

Kolekcja Bogdana Zdanowicza

Kolekcja zawiera dokumentację fotograficzną Bogdana Zdanowicza wykonaną podczas wiecu przedwyborczego z udziałem kandydatów do Sejmu i Senatu, który odbył się 27 maja 1989 r. w Giżycku oraz materiały propagandowo - wyborcze z tego okresu.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

54 obiekty

Kolekcja Genowefy Potockiej

Zdjęcia z archiwum Genowefy Potockiej zd Kortas.

94 obiekty

Kolekcja Giżyckiego Centrum Kultury

Kolekcja prezentuje archiwum fotograficzne Giżyckiego Centrum Kultury.

59 obiektów

Kolekcja Joanny Gryziewicz

Zdjęcia z archiwum prywatnego Joanny Gryziewicz
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

43 obiekty

Kolekcja Lidii Pieczonko

Kolekcja zawiera zdjęcia rodzinne, korespondencję i dokumenty związane z pobytem Olgi i Ireny Ocrasso na Syberii oraz list Zygmunta Ocrasso z obozu w Kozielsku udostępnione przez Lidię Pieczonko, byłą nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 w Giżycku.

18 obiektów