Opis

Księga protokołów z posiedzeń Rady Parafialnej od 23 listopada 1906 r. do 11 października 1921 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe