Księgi protokołów Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku

Księgi protokołów Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku

Kolekcja zawiera dwa tomy protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Parafialnej kościoła ewangelickiego w Lötzen (Giżycku).

Protokoły, spisywane na kartach papieru o formacie 22x33 cm, sporządzane były odręcznie przez różnych protokolantów w języku niemieckim. Wszystkie opatrzone są podpisami członków zarządu Rady i podpisem protokolanta.
Zawarte w protokołach zapisy dyskusji informują o problemach, z jakimi borykała się ówczesna społeczność ewangelicka, o celach, jakie stawiali sobie członkowie Rady Parafialnej, pobudkach, jakimi kierowali się przy podejmowaniu kolejnych decyzji, a także o emocjach, jakie wpływały na ich opinie i decyzje. Protokoły pozwalają ustalić przebieg wydarzeń związanych z historią nie tylko kościoła, ale przede wszystkim miasta na przełomie XIX i XX wieku. Znajdują się tam ponadto zapisy o osobach mających znaczący wpływ na życie nie tylko tej grupy wyznaniowej, ale też całej społeczności lokalnej.