II Międzynarodowa Spartakiada Wodna LPŻ [25]
Miniatura472x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik809x12000.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik3849x57123.8MBPOBIERZ
Opis

Port Ligi Przyjaciół Żołnierza w Giżycku (później LOK) podczas II Międzynarodowej Spartakiady Wodnej LPŻ, lipiec 1956 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe