Opis

Tabelaryczne zestawienie wydatków domowych Perepeczków w czasie wojny i okupacji (od sierpnia 1939 r. do kwietnia 1942 r.)

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe