Sommerausbildungsplan 1938 für den Stab und Nachr.Zug der II./A.R.47

Opis

Plan szkolenia letniego 1938 r. dla sztabu i łączności w II Dywizjonie 47 Pułku Artylerii w Lötzen

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe