Ausbildungspläne II./Art.Regt.47 in Lötzen.

Ausbildungspläne II./Art.Regt.47 in Lötzen.

Kolekcja zawiera dokumentację szkoleniową II dywizjonu 47 Pułku Artylerii w Lötzen z lat 1937 - 1939. Zbiór udostępnili Marek Kowalczyk i Kazimierz Pietrachowicz.

II Dywizjon 47 Pułku Artylerii utworzono 15 października 1935 w Lötzen, w Okręgu Wojskowym I na bazie pododdziałów 1 Pułku Artylerii. Dywizjon składał się z trzech baterii zmotoryzowanych: jedna bateria (4) z działami 10-cm i dwie baterie (5 i 6) ciężkich haubic polowych.

W czasie kampanii polskiej 1939 r. dywizjon został podporządkowany I Korpusowi Armii. Od końca 1939 r. był rozmieszczony jako oddziały wojskowe na zachodzie. 28 lutego 1940 r. 4. baterię również wyposażono w ciężkie haubice polowe. Na początku kampanii francuskiej dywizjon wchodził w skład III. Korpusu Armii.
W 1941 roku dywizjon walczył na froncie wschodnim w składzie Heeresgruppe Nord. W kwietniu 1941 r. została podporządkowany XXVI. Korpusowi Armii, a od 19 czerwca 1941 r. XXVIII. Korpusowi Armii. W połowie lipca 1941 r. oddział ten znajdował się pod dowództwem X Korpusu Armii. Miesiąc później został oddany pod dowództwo sztabu I. Korpusu Armii. W strukturze tego zgrupowania działał przynajmniej do lipca 1942 r. Pod koniec czerwca 1943 r. znajdował się już w XXXXVI. Korpusie Pancernym, a w kwietniu 1944 r. w składzie XXXV. Korpusu Armii. Od 10 czerwca 1944 r. dywizjon zmienił nazwę na Heeres-Artillerie-Abteilung II/47. pod koniec wojny dywizjon rozlokowano w Prusach Zachodnich.
W 1939 r. dowódca dywizjonu był major Rose, oficerem ordynansowym porucznik Ernst Besserer.

Obecnie w dawnych koszarach II Dywizjonu 47 Pułku Artylerii stacjonują pododdziały 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.