Opis

Album ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (sygn. Rkps 1166). Przekazany wraz z innymi materiałami po Marii Zientarze-Malewskiej. Wśród wielu rękopisów, maszynopisów i książek znalazł się oprawiony w płótno album zatytułowany „Chronik St. Bruno Lötzen 19.7.1936”. Zawiera on fotografie z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego świątyni, wycinki prasowe i rękopiśmienne biogramy kolejnych proboszczów.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe