Kronika budowy kościoła św. Brunona w Giżycku

Kronika budowy kościoła św. Brunona w Giżycku

Album z roku 1936 poświęcony budowie kościoła św. Brunona w Giżycku.

Album ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (sygn. Rkps 1166), przekazany wraz z innymi materiałami po Marii Zientarze-Malewskiej. Wśród wielu rękopisów, maszynopisów i książek znalazł się oprawiony w płótno album zatytułowany „Chronik St. Bruno Lötzen 19.7.1936”. Zawiera on fotografie z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego świątyni, wycinki prasowe i rękopiśmienne biogramy kolejnych proboszczów.

W tym albumie znajduje się 1 obiekt