Poświęcenie sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych, 1990 r.

Poświęcenie sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych, 1990 r.

Fotografie dokumentujące ceremonię poświęcenia sztandaru w kościele św. Brunona w Giżycku.
Wydarzenie to miało miejsce w roku 1990. W tym czasie w Cechu zrzeszonych jest 300 zakładów, czyli znacznie mniej niż w latach 80 (kiedy ich liczba przekraczała 500). Na tak wyraźny spadek liczby zakładów wpłynęły zmiany gospodarcze po 1989 r.: nastąpiło ośmiokrotne zwiększenie obciążeń podatkowych (przy formie karty podatkowej), wzrosły ceny surowców, energii, paliw, drastyczne podniesiono stopy procentowe przy udzielaniu kredytów, wprowadzono wyższe stawki czynszów i podatków od nieruchomości.