Zdjęcia rodzinne Romana Ignatiuka

Zdjęcia rodzinne Romana Ignatiuka

Zdjęcia z archiwum prywatnego Romana Ignatiuka.