Wycieczka do Warszawy, czerwiec 1958 r.

Wycieczka do Warszawy, czerwiec 1958 r.

Zdjęcia z wycieczki uczniów Państwowego Technikum Rybackiego w Giżycku, czerwiec 1958 r. Podczas wyjazdu uczniowie m. in. zwiedzali Warszawę i uczestniczyli w Memoriale im. Janusza Kusocińskiego na stadionie 10-lecia PRL.