Stefania Budna w czasie nauki w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku

Stefania Budna w czasie nauki w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku

Zdjęcia z okresu nauki Stefanii Budnej w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku (1954 - 1959)