Wręczenie legitymacji partyjnej, 1978 r.

Wręczenie legitymacji partyjnej, 1978 r.