Spotkanie członków partii w liceum ogólnokształcącym, 1977 r.

Spotkanie członków partii w liceum ogólnokształcącym, 1977 r.