Spotkanie przed VII plenum partii, 1971 r.

Spotkanie przed VII plenum partii, 1971 r.