Dzień Pracownika Komunalnego, 1972 r.

Dzień Pracownika Komunalnego, 1972 r.

Fotografie z obchodów Dnia Pracownika Komunalnego w roku 1972.
Dzień Pracownika Komunalnego to święto obchodzone 10 maja przez wszystkich zatrudnionych w gospodarce komunalnej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności.
Należą do niej usługi administracyjne, usługi społeczne, zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo, transport publiczny, dbanie o stan infrastruktury transportowej, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, gospodarowanie terenami zielonymi.