Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, 1977 r.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, 1977 r.