Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, 1979 r.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, 1979 r.