Miejska Przedzjazdowa Konferencja PZPR, 1975 r.

Miejska Przedzjazdowa Konferencja PZPR, 1975 r.