Dni Leninowskie, 1967 r.

Dni Leninowskie, 1967 r.

Dni Leninowskie to szereg imprez i wydarzeń organizowanych w kwietniu z okazji kolejnej rocznicy urodzin Lenina. Zasadniczym celem było zaznajomienie społeczeństwa z “treścią życia i walki wielkiego przywódcy proletariatu”. W tym czasie, podobnie jak z okazji kolejnych rocznic rewolucji październikowej organizowano wystawy, odczyty, akademie i wieczornice w zakładach pracy, instytucjach kultury i szkołach poświęcone Leninowi. Organizacja imprez była narzucona przez lokalne komitety partyjne i realizowana wg ustalonego scenariusza.