30. rocznica powstania PZPR, 1978 r.

30. rocznica powstania PZPR, 1978 r.