Bal Filmowców, 1972 r.

Bal Filmowców, 1972 r.

Karnawałowy "Bal Filmowców" w sali widowiskowej Powiatowego Domu Kultury w Giżycku w 1972 r. Wzięła w nim udział m. in. Maria Szarska, widoczna na większości fotografii.