Czyn społeczny, 1978 r.

Czyn społeczny, 1978 r.

Czyn społeczny zorganizowany z okazji VII zjazdu PZPR, 1978 r.