Klub osiedlowy SM "Mamry"

Klub osiedlowy SM "Mamry"

Zdjęcia ze spotkania (prawdopodobnie wigilijnego) w klubie osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Mamry", grudzień 1977 r.