36 kolekcji

Kolekcja Rodziny Kusznierewiczów

Kolekcja zawiera zdjęcia z lat 1933 – 1970, pochodzące z archiwum rodzinnego Kusznierewiczów, które udostępniła Maria Kusznierewicz

400 obiektów

Kolekcja Stefana Lempieckiego

Kolekcja zawiera zdjęcia, dokumenty i korespondencję z archiwum prywatnego Stefana Lempieckiego
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

67 obiektów

Kolekcja Stefanii Makowczenko (dd Budna)

Kolekcja zawiera zdjęcia Stefanii Budnej z lat 1954 - 1959, kiedy uczyła się ona w w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku.

55 obiektów

Kolekcja Stefanii Maślij

Zdjęcia z archiwum prywatnego
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Stefanii Maślij ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

25 obiektów

Kolekcja Teresy Łaniewskiej

Kolekcja prezentuje zdjęcia z archiwum rodzinnego Teresy Łaniewskiej, której rodzina pochodzi z dawnych Kresów II RP.

247 obiektów

Kolekcja Zbigniewa Patelki

Kolekcja zawiera fotografie dokumentujące przebieg służby wojskowej Zbigniewa Patelki.

41 obiektów

Kolekcja zbiorowa
Foto-mix z 30 lat wolnego giżyckiego samorządu (1990 - 2020)

Migawki z prezentujące giżyckich samorządowców.

31 obiektów

Z dziejów giżyckiej biblioteki

Kolekcja zawiera zdjęcia związane z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku (1947 - 2022)

72 obiekty

Znalezione w bibliotece

W grudniu 2019 r . jeden z czytelników Miejskiej Biblioteki w Giżycku pozostawił na półce "Uwalniamy książki! Przeczytaj i podaj dalej" książkę, a w niej 53 zdjęcia wykonane w końcu lat 30. i początkach 40.XX w.

53 obiekty