Portret mężczyzny [1]
Miniatura482x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik827x12000.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik827x12000.2MBPOBIERZ
Opis
Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Zdjęcia rodzinne Waldemara Klimiuka