справка - zaświadczenie

Opis

Zaświadczenie wydane Irenie Okrasso przez władze sowieckie.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe