Opis

Rysunek Ireny Ocrasso z pejzażem syberyjskim dedykowany ciotce z Wileńszczyzny, 10.09.1945 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe