Wiersz "Z dalekiej Syberii"

Opis

Wiersz napisany przez Irenę Ocrasso podczas pobytu na Syberii, 16.08.1945 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe